Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-20131. Titlul proiectului

CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI, LOC. IASI, JUD. IASI.

2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este crearea unei structuri de incurajare si sustinere a afacerilor start up dar care au potential de dezvoltare din domeniul serviciilor de proiectare, managemetul proiectelor, servicii de sanatate, servicii de contabilitate, secretariat si asistenta juridica a afacerilor.

Obiectivele specifice:

  • Crearea a 8 de locuri de munca pentru centru de afaceri si 18 locuri de munca pentru firmele gazduite.
  • Realizarea unui centru de afaceri cu o suprafata desfasurata de 1811,70 mp care deserveste 11 microintreprinderi din domeniul serviciilor.

3. Activitatile proiectului

1. Constituirea echipei de implementare a proiectului

2. Achizitia dirigintelui de santier

3. Selectarea antreprenorului si realizarea lucrarilor

  • Organizarea procedurilor de achizitie
  • Contractarea antreprenorului
  • Realizarea lucrarilor

4. Dotarea Centrului

  • Organizarea procedurilor de achizitie
  • Contractera furnizorilor
  • Furnizarea si receptia bunurilor

5. Publicitate si informare

6. Monitorizarea activitatilor proiectului

7. Selectia personalului din cadrul centrului de afaceri